Kittelbubblor

Jobba med Kittelbubblor i förskolan!

Här hittar du handledningen.

Och här hittar du sången Kittelbubblor som är gjord av Malin Bejram Ellström, språkutvecklare i förskoleförvaltningen i Malmö, och Kalle Krohnhamn, musikutvecklare i förskoleförvaltningen  i Malmö.